Vi erbjuder            

Vi erbjuder bland annat:

  • Hälsokontroll
  • Besiktning
  • Pass
  • Vaccination
  • ID-märkning
  • Kastrering
  • Mjukdelskirurgi
  • Medicinska utredningar

Välkommen att kontakta oss!